Moses og Ørkenvandringen

Bibelmaraton er et samarbejde mellem Sønderjyllands Frimenighed og Norea.

Kontaktperson: Ejler Nørager Andersen, en@dlm.dk

Læs mere om Bibelmaraton her